کمیسیون اولیه و فنی تدوین استاندارد های ملی


کمیسیون اولیه و فنی تدوین استاندارد های ملی


جلسه کمیسیون اولیه و فنی تدوین استاندارد های ملی محصولات شامل "پیچ قلابدار"   بر مبنای استاندارد:  DIN 580-2010 و "مهره قلابدار"  بر مبنای استاندارد:  DIN 582-2010  با همکاری جمعی از صاحبنظران، نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط  در روز سه شنبه 20/11/1394 در محل دفتر مرکزی این مجموعه برگزار خواهد شد .

پیش‌نویس استانداردهای فوق‌الذکر به همراه مراجع مورد استفاده در آدرس الکترونیکی ذیل جهت اخذ و بهره‌برداری قرار داده شده است.

E-mail address:   tools_standard@yahoo.com Password:   iranpotk1394

از کلیه تولیدکنندگان و دست اندرکاران مرتبط با تولید این محصولات دعوت به عمل می آورد تا با قبول زحمت و حضور خود ما را در هر چه غنی تر کردن الزامات استاندارد یاری فرمایند .