مهارکش دو سر چشمی


مهارکش دو سر چشمی

  • کاملاً فولادی بوده و به روش آهنگری(فورج) تولید می شوند.
  • کلیه اجزا دارای پوشش گالوانیزه هستند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 18235 تولید می شوند.

کدوزن (gr)قابلیت تنظیم (mm)d3 (mm)
d2 (mm)

d1 (mm)
L3 (mm)L2 (mm)L1 (mm)قیمت(ریال)خريد آنلاين
UC 101010080920M6245 - 1658011030,000
UC 1110160751022M8240 - 1758511037,000موجود نیست
UC 1210300851431M10295 - 21510512558,000موجود نیست
UC 1310450801635M12315 - 23511712576,000موجود نیست
UC 14109401102247M16415 - 310152170در دست تولیدموجود نیست
UC 151016501302452M20465 - 340170200در دست تولیدموجود نیست
UC 161030001702765M24590 - 425212255در دست تولیدموجود نیست