آچار آلن بلند


آچار آلن بلند

  • از فولاد ابزاری آلیاژی ساخته می‌شوند.
  • کاملاً سخت کاری و سیاه کاری می‌شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 11663 تولید می‌شوند.
کدوزن (gr)Size H ( mm)(L (mmقیمت(ریال)خريد آنلاين
SL 2010523210052,000موجود نیست
SL 20105352.511252,000موجود نیست
SL 2010549312667,000موجود نیست
SL 20105518414076,000موجود نیست
SL 201056325160102,000
SL 201057526180128,000
SL 201058757190162,000
SL 2010591038200186,000
SL 20106118010224324,000
SL 20106229212250445,000موجود نیست
SL 20106345314280661,000موجود نیست