پرس مارک زنی دستی


پرس مارک زنی دستی

  • دامنه کاربرد این دستگاه عمدتاً در صنایع مکانیک دقیق، اپتیک، جواهرسازی، برق، ابزار دقیق، حمل و نقل، بسته بندی و غیره می باشد.
  •  برای مارک زنی کاراکتر ها با ارتفاع و عمق کم بر روی فلزات نرم و ورق های نازک مناسب است.
  • عمل ضربه زدن توسط یک اهرم دستی انجام می شود.
  • این دستگاه با اعمال فشار و نیروی کم، قادر است ضربه ای مؤثر ایجاد کند.
  • این پرس به یک ضربه زننده فنری مجهز بوده و فشار کاری آن قابل تنظیم می باشد.
کدوزن (gr)سطح کاری میز (mm)حداکثر نیروی پرس (kg)ارتفاع کلی ستون (mm)قیمت(ریال)خريد آنلاين
ZB 303541000160x160300090031,185,000موجود نیست