کیف قلم ها و سنبه ها


کیف قلم ها و سنبه ها

این مجموعه حاوی:
•    قلم سرتخت با مقطع هشت پر 10 و طول 125 میلی‌متر
•    قلم سرتخت با مقطع هشت پر 12 و طول 150 میلی‌متر
•    قلم صلیبی با مقطع هشت پر 10 و طول 125 میلی‌متر
•    سنبه نشان قطر 4 با مقطع هشت پر 10 با طول 120 میلی‌متر
•    سنبه خارج کننده قطر 3 با مقطع هشت پر 10 با طول 120 میلی‌متر
•    سنبه خارج کننده قطر 4 با مقطع هشت پر 10 با طول 120 میلی‌متر
کدقیمت(ریال)خريد آنلاين
LA 96101,528,000موجود نیست