مجموعه کامل دسته تبر و تبرچه


مجموعه کامل دسته تبر و تبرچه

کدمناسب سایز (gr)مدلطول(mm)توضیحاتقیمت(ریال)خريد آنلاين
AW 1010531000تبر600مناسب تبر573,000
AW 1020531250تبر700مناسب تبردر دست تولیدموجود نیست
AW 1030531600تبر800مناسب تبردر دست تولیدموجود نیست
AW 201053600تبرچه360مناسب تبرچه435,000موجود نیست
AW 202053800تبرچه380مناسب تبرچهدر دست تولیدموجود نیست
AW2030531000تبرچه400مناسب تبرچهدر دست تولیدموجود نیست