نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی


نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی

  • مناسب جهت نگه داشتن سنبه های دستی و ایجاد سهولت در انجام عمل مارک زنی و همچنین جلوگیری از اصابت چکش با دست کاربر.
  • استفاده از یک مکانیزم فنری جهت نصب سریع و نگه داشتن سنبه.
  • دارای بدنه آلومینیومی سبک و محکم.
کدوزن (gr)حداکثر مقطع سنبه (mm)(L (mmقیمت(ریال)خريد آنلاين
LK 991045019x19170903,000