سوهان دنده اینچی


سوهان دنده اینچی

•    این سوهان ها برای ترمیم رزوه های دنده مثلثی اینچی (UNC-UNF)   مناسب هستند. 
•    اعداد حک شده بر روی قسمت چهار گوش میانی سوهان نشان دهنده گام آن است.
•    به عنوان مثال عدد 12 بر روی این سوهان نشان دهنده گام 12 دندانه در اینچ است.
کدگاموزن (gr)
مقطع (mm)
طول(mm)قیمت(ریال)خريد آنلاين
PS 1023011-12-13-14-16-18-20-2410010×102302,811,000