سوهان دقیق ستونی باریک


سوهان دقیق ستونی باریک

  • این گروه سوهان ها مشابه سوهان های مهندسی هستند با این تفاوت که تعداد دندانه های موجود در یک سانتی متر آن ها به نسبت سوهان های مهندسی بیشتر است. از این سوهان ها جهت پرداخت کاری و پولیش سطوح و همچنین کارهای براده برداری ظریف استفاده می شود. سطوح آن ها دارای آج ضربدری است.
  • از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
  • کاملاً سخت کاری می شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.
کدوزن (gr)
مقطع (mm)
مدل دسته سوهانطول(mm)سایز دسته سوهاندرجه سایشقیمت(ریال)خريد آنلاين
PD 12100202.4×6.3نوع 110080خشن515,000
PD 12102202.4×6.3نوع 110080متوسط528,000موجود نیست
PD 12104202.4×6.3نوع 110080ظریف594,000
PD 12106202.4×6.3نوع 110080خیلی ظریف620,000
PD 12150503×9.6نوع 2150110خشن551,000
PD 12152503×9.6نوع 2150110متوسط620,000
PD 12154503×9.6نوع 2150110ظریف752,000
PD 12156503×9.6نوع 2150110خیلی ظریف834,000
PD 122001154×12نوع 1200110خشن633,000
PD 122021154×12نوع 1200110متوسط767,000
PD 122041154×12نوع 1200110ظریف845,000
PD 122061154×12نوع 1200110خیلی ظریف856,000