سوهان چوب ساب گرد


سوهان چوب ساب گرد

این سوهان ها جهت سوهان کاری در صنایع چوب و درودگری به کار می روند.
از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
کاملاً سخت کاری می شوند.
مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.
کدوزن (gr)
مقطع (mm)
مدل دسته سوهانطول(mm)سایز دسته سوهاندرجه سایشقیمت(ریال)خريد آنلاين
PA 35152306نوع 115080متوسط458,000موجود نیست
PA 352021008نوع 1200110متوسط512,000موجود نیست
PA 3525217510نوع 1 - نوع 2250110متوسط556,000
PA 3530227512نوع 2300110متوسط644,000