سوهان دقیق تیغه ای(کاردی)


سوهان دقیق تیغه ای(کاردی)

  • این گروه سوهان ها مشابه سوهان های مهندسی هستند با این تفاوت که تعداد دندانه های موجود در یک سانتی متر آن ها به نسبت سوهان های مهندسی بیشتر است. از این سوهان ها جهت پرداخت کاری و پولیش سطوح و همچنین کارهای براده برداری ظریف استفاده می شود. سطوح آن ها دارای آج ضربدری است.
  • از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
  • کاملاً سخت کاری می شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.
کدوزن (gr)
مقطع (mm)
مدل دسته سوهانطول(mm)سایز دسته سوهاندرجه سایشقیمت(ریال)خريد آنلاين
PD 20100353×12.7نوع 110080خشن711,000
PD 20102353×12.7نوع 110080متوسط761,000
PD 20104353×12.7نوع 110080ظریف800,000
PD 20106353×12.7نوع 110080خیلی ظریف856,000
PD 20150654.4×15.9نوع 215080خشن793,000
PD 20152654.4×15.9نوع 215080متوسط918,000
PD 20154654.4×15.9نوع 215080ظریف994,000
PD 20156654.4×15.9نوع 215080خیلی ظریف1,018,000
PD 202001555.2×22.2نوع 1200110خشن860,000
PD 202021555.2×22.2نوع 1200110متوسط1,007,000
PD 202041555.2×22.2نوع 1200110ظریف1,260,000
PD 202061555.2×22.2نوع 1200110خیلی ظریف1,309,000