سوهان دقیق سه گوش


سوهان دقیق سه گوش

  • این گروه سوهان ها مشابه سوهان های مهندسی هستند با این تفاوت که تعداد دندانه های موجود در یک سانتی متر آن ها به نسبت سوهان های مهندسی بیشتر است. از این سوهان ها جهت پرداخت کاری و پولیش سطوح و همچنین کارهای براده برداری ظریف استفاده می شود. سطوح آن ها دارای آج ضربدری است.
  • از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
  • کاملاً سخت کاری می شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.
کدوزن (gr)
مقطع (mm)
مدل دسته سوهانطول(mm)سایز دسته سوهاندرجه سایشقیمت(ریال)خريد آنلاين
PD 19100256.3×6.3نوع 110080خشن512,000
PD 19102256.3×6.3نوع 110080متوسط633,000
PD 19104256.3×6.3نوع 110080ظریف720,000موجود نیست
PD 19106256.3×6.3نوع 110080خیلی ظریف793,000
PD 19150559.3×9.3نوع 215080خشن752,000
PD 19152559.3×9.3نوع 215080متوسط856,000
PD 19154559.3×9.3نوع 215080ظریف1,059,000
PD 19156559.3×9.3نوع 215080خیلی ظریف1,093,000
PD 1920012511.8×11.8نوع 1200110خشن944,000
PD 1920212511.8×11.8نوع 1200110متوسط1,018,000
PD 1920412511.8×11.8نوع 1200110ظریف1,173,000
PD 1920612511.8×11.8نوع 1200110خیلی ظریف1,340,000