سوهان دقیق نیمگرد


سوهان دقیق نیمگرد

  • این گروه سوهان ها مشابه سوهان های مهندسی هستند با این تفاوت که تعداد دندانه های موجود در یک سانتی متر آن ها به نسبت سوهان های مهندسی بیشتر است. از این سوهان ها جهت پرداخت کاری و پولیش سطوح و همچنین کارهای براده برداری ظریف استفاده می شود. سطوح آن ها دارای آج ضربدری است.
  • از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
  • کاملاً سخت کاری می شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.
کدوزن (gr)
مقطع (mm)
مدل دسته سوهانطول(mm)سایز دسته سوهاندرجه سایشقیمت(ریال)خريد آنلاين
PD 16100304×11نوع 110080خشن752,000
PD 16102304×11نوع 110080متوسط774,000
PD 16104304×11نوع 110080ظریف880,000
PD 16106304×11نوع 110080خیلی ظریف988,000
PD 16150754.7×16نوع 215080خشن908,000موجود نیست
PD 16152754.7×16نوع 215080متوسط996,000موجود نیست
PD 16154754.7×16نوع 215080ظریف1,158,000موجود نیست
PD 16156754.7×16نوع 215080خیلی ظریف1,273,000موجود نیست
PD 162001556.5×20نوع 1200110خشن1,273,000موجود نیست
PD 162021556.5×20نوع 1200110متوسط1,355,000موجود نیست
PD 162041556.5×20نوع 1200110ظریف1,569,000موجود نیست
PD 162061556.5×20نوع 1200110خیلی ظریف1,646,000موجود نیست