سوهان دقیق تخت نوک تیز


سوهان دقیق تخت نوک تیز

  • این گروه سوهان ها مشابه سوهان های مهندسی هستند با این تفاوت که تعداد دندانه های موجود در یک سانتی متر آن ها به نسبت سوهان های مهندسی بیشتر است. از این سوهان ها جهت پرداخت کاری و پولیش سطوح و همچنین کارهای براده برداری ظریف استفاده می شود. سطوح آن ها دارای آج ضربدری است.
  • از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
  • کاملاً سخت کاری می شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.
کدوزن (gr)
مقطع (mm)
مدل دسته سوهانطول(mm)سایز دسته سوهاندرجه سایشقیمت(ریال)خريد آنلاين
PD 14100403×12نوع 110080خشن594,000
PD 14102403×12نوع 110080متوسط633,000
PD 14104403×12نوع 110080ظریف698,000
PD 14106403×12نوع 110080خیلی ظریف756,000
PD 14150653×16نوع 215080خشن683,000
PD 14152653×16نوع 215080متوسط836,000
PD 14154653×16نوع 215080ظریف908,000
PD 14156643×16نوع 215080خیلی ظریف944,000
PD 142001855×20نوع 1200110خشن767,000
PD 142021855×20نوع 1200110متوسط873,000
PD 142041855×20نوع 1200110ظریف934,000
PD 142061855×20نوع 1200110خیلی ظریف1,096,000