سنبه تنظیم


سنبه تنظیم

  • از فولاد‌های آلیاژی کروم – وانادیوم ساخته می‌شوند.
  • نوک سنبه‌ها سنگ خورده و پولیش می‌شوند.
  • کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
  • قسمت چکش‌خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می‌شود که در اثر اعمال ضربات، قارچی شکل نشوند.
  • بدنه سنبه‌ها رنگ یا آبکاری می‌شود.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می‌شوند.
  • از این ابزار جهت هم محورکردن دو سوراخ استفاده می‌شود.
  • این ابزار در مقطع گرد ساخته شده و شکل هندسی سر آن مخروطی است.
     
کدوزن (gr)تعداد در بسته
d2 (mm)

d1 (mm)
C (mm)(L (mmقیمت(ریال)خريد آنلاين
LN 121011012125110180694,000موجود نیست
LN 131015012136120200756,000موجود نیست
LN 161022012168130200802,000موجود نیست
LN 201034012209130200908,000موجود نیست
LN 8010...1 (مجموعه)...5 - 6 - 8 - 9......3,158,000موجود نیست