پایه گردان گیره رومیزی


پایه گردان گیره رومیزی

  • این ابزار جهت چرخش 360 درجه گیره و دسترسی آن از تمام جوانب مناسب است.
کدوزن (gr)مدلقیمت(ریال)خريد آنلاين
KA 101050800ویژه گیره رومیزی با سایز 100 (mm)1,376,000
KA 1210501250ویژه گیره رومیزی با سایز 120 (mm)1,516,000
KA 1410501500ویژه گیره رومیزی با سایز 140-180 (mm)1,802,000