برگزاری چندین سمینار آشنائی با توانمندی های ایران پتک در شهرهای جنوبی کشور – بزودی


برگزاری چندین سمینار آشنائی با توانمندی های ایران پتک در شهرهای جنوبی کشور – بزودی


در راستای معرفی هرچه گسترده تر خدمات و توانمندی های گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک و همچنین رویارویی مستقیم با عاملین ارجمند ابزار و اطلاع از نقطه نظرات و پیشنهادات پیرامون این صنف و همچنین برقراری امکان تسهیل ارتباط ، هفته آتی در فاصله زمانی دوم تا هشتم اردیبهشت سمینارهائی به میزبانی ایران پتک و با حضور مدیر عامل محترم در شهرهای اهواز، بهبهان ، بوشهر و شیراز برگزار خواهد شد . از کلیه علاقمندان به حضور  ، تقاضا دارد درخواست خود را از طریق واحد روابط عمومی این شرکت اعلام نمایند .