پنجمین نمایشگاه بین المللی قالب، ابزار و مواد اولیه


پنجمین نمایشگاه بین المللی قالب، ابزار و مواد اولیه


گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک مقدم شما بازدیدکنندگان گرامی را به پنجمین نمایشگاه بین المللی قالب ، ابزار و مواد اولیه گرامی می دارد.

زمان برگزاری : پنجم لغایت هشتم مهر ماه.

مکان برگزاری : شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو).

ساعت بازدید : 8:30 لغایت 16.