بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران


بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران


بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

زمان : 16 الی 19 اردیبهشت 1396

آدرس : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن 26C ، غرفه ی شماره 633

گزارش تصویری نمایشگاه :