نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد


نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد


گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک بار دیگر مفتخر است شما را به بازدید از غرفه ی خود در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد و دهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شرکت نماید.

زمان 19 الی 22 آبان ماه

مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد،سالن فردوسی،غرفه شماره 19  ساعت برگزاری :16 الی 22