پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران


نمایشگاه صنعت تهران

گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران افتخار دارد

 بار دیگر  تولیدات جدید خود را به علاقمندان و بازدیدکنندگان ارجمند معرفی کرده و میزبان ایشان باشد.

زمان برگزاری : 13 لغایت 16 مهر ماه سال 1394

مکان: محل دائمی نمایشگاههای دائمی تهران

سالن میلاد غرفه های شماره 15 و 21

کارت دعوت به نمایشگاه صنعت تهران

حضور شرکت ایران پتک در نمایشگاه صنعت سال گذشته