گزارش تصویری از پانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران


گزارش تصویری از پانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران


پانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران با حضور شرکتهای معتبر کشوری در 12 الی 16 مهر ماه برگزار شد.