نمایشگاه اختصاصی کالاهای جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر


نمایشگاه اختصاصی کالاهای جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر


گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک در نمایشگاه اختصاصی کالاهای جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر حضوری فعال خواهد داشت.

این نمایشگاه از تاریخ 26 تا 30 بهمن 1393 (15 تا 19 فوریه 2015) برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی کالا ، خدمات و ظرفیت های ایران پتک در کشور قطر است.

آدرس : خلیج غربی، محل نمایشگاه های بین المللی دوحه ، ساعات بازدید عموم از نمایشگاه : 15 لغایت 21 هر روز می باشد.