حضور در نهمين نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني سليمانيه


حضور در نهمين نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني سليمانيه


با توجه به افزايش همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی و بازرگاني ميان ايران و منطقه کردستان عراق و نيز همـجواری اين منطقه با سه استان کشورمان (کردستـان، کرمانشـاه و آذربايجان غربي)، ايران پتک تصميم گرفته است امسـال نـيز برای دومـين بار در نمايشگاه بـين‌المللي بازرگاني سـليمانيـه

2013 DBX، مشـارکت نمايد. اين نمايشـگاه در سليمانيه عراق از تاريخ 29 آبان ماه لغايت 2 آذرمـاه و با حضـور شرکت‌های معتبری از کشورهای مختلف و بازديد مقامات عالي رتبه مرکزی و محلي برگزار مي‌گردد. 
امـيد که ايـن اقـدام، آغـازی بـاشـد برای حضـور درخـشان در بـازارهای کشورهای همسايه و مصرف محصولات کارای ايراني.