هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن در شهر اراک


هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن در شهر اراک


از تاریخ 11 الی 14 آذر ماه سال جاری، هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن در شهر اراک، پایتخت صنعتی ایران برگزار می گردد. گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک نیز در این نمایشگاه حضوری فعال خواهد داشت. دیدار شما عزیزان در این نمایشگاه موجب فخر و مباهات ما خواهد بود.
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی، سالن پارس، غرفه 49
ساعت بازدید: 15:30 الی 20:30