شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مشهد


شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مشهد


شرکت ایران‌پتک در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مشهد که  از 20 لغایت 23 آبان ماه برگزار می گردد حضوری فعال خواهد داشت و آخرین دستاورد ها  و فن آوری های خود را در معرض نمایش قرار خواهد داد . دیدار کلیه صنعتگران ، افزارمندان و مصرف کنندگان ارجمند عزیز دراین نمایشگاه مایه فخر و مباهات ما خواهد بود.
آدرس: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد، سالن ابوسعید و مولوی ، غرفه 18 
ساعت بازدید:16 الی 22