چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران


چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران


گروه كارخانجات صنعتي ايران پتك در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران مقدم شما بازديد كنندگان و مشتريان ارجمند را گرامي مي‌دارد. از كليه عزيزان دعوت به عمل مي‌آورد تا از غرفه اين شركت واقع در محل دا‍ئمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران از تاريخ 14 الي 17 مهر از ساعت 9 الي 16 در غرفه هاي 15 و 21 سالن ميلاد بازديد فرمايند و با آخرين دستاوردهاي اين مجموعه آشنا شوند.