گزارش تصویری شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش


گزارش تصویری شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش


گزارش تصویری از حضور گروه کارخانجات صنعتی  ایران پتک در یازدهمین نمایشگاه بین اللملی انرژی کیش که از تاریخ 22 لغایت 25 دی ماه سال جاری برگزار شد .

نمایشگاه انرژی کیش 1

نمایشگاه انرژی کیش 2